Terveys

En dag på apoteket

Med i många team

Uppdelningen i team skapar rytm i apoteksarbetet. Apotekare Armi Wils på Rauman Ensimmäinen Apteekki specialiserar sig på utvärdering av läkemedelsbehandling och dosfördelning.

Kl. 8.00 Dagen börjar exceptionellt tidigt med ett datasäkerhetsmöte, eftersom det är bättre att hålla längre möten när apoteket inte ännu öppnat. Vi gör en grundlig genomgång av apotekets datasäkerhetsfrågor: vi talar om identitetsverifiering i telefon, ärendehanteringsfullmakter, webbapotekets datasäkerhetsfrågor, datasäkerhet som krävs av apotekets samarbetspartner, cybersäkerhet och personalens behov av datasäkerhetsutbildning.

Kl. 9.00 Apoteket öppnar. Mitt eget arbetsskift börjar först klockan tio, men på grund av morgonmötet stannar jag kvar.

Kl. 10.00 Hantering av dosfördelade läkemedel. Min kollega Amanda Rizvanov och jag ansvarar för apotekets dosfördelning. Varje vecka går vi igenom dosfördelningsorder, som vi levererar både till privatkunder och till en viss vårdenhet. Vi kontrollerar om det finns några ändringar i beställningarna och ser till att alla får rätt mängder av rätta läkemedel.

Privatkundernas läkemedel förpackas i papperspåsar med en dekal som innehåller kundens uppgifter. En del avhämtas på apoteket, men en del levererar vi själva till kunder i närområdet, såsom den läkemedelslåda vi för till vårdenheten.

Kl. 11.00 Ännu tjugo minuters lunchrast i apotekets kafferum.

Kl 11.20 Efter lunchen fortsätter jag att jobba vid receptdisken. Jag gillar kundservicearbete, det är trevligt att hjälpa kunderna. Kunderna får ta så lång tid på sig som nödvändigt. Vi har många trogna stamkunder som tackar oss för den lugna betjäningen.

En del av farmaceutens arbete förblir osynligt för kunden. Till exempel kontrollerar vi alltid en viss checklista innan vi ger ett receptbelagt läkemedel till kunden, men om allt är som det ska nämner vi inget. Praxisen säkerställer att rätt kund får rätt läkemedel med rätt dos. I processen att hämta läkemedlen får vi hjälp av vår outtröttliga assistent, läkemedelsroboten Tellu.

Kl. 13.00 Vi har 14 anställda och gör mycket teamarbete. Ansvarsområdena fördelar sig enligt individuella preferenser och avlagd fortbildning. Vi har till exempel ett webbapoteksteam, ett marknadsföringsteam, ett socialt medieteam samt astma-, diabetes- och hjärtansvariga.

I dag inleds eftermiddagen med ett möte om webbapoteket. Webbapoteksteamet leds av min kollega, provisor Birgitta Jokinen. I och med coronaviruset ökade användningen av webbapoteket betydligt och det har också blivit vanligare att skaffa receptbelagda läkemedel via webben. Tjänsten kompletterar de traditionella apotekstjänsterna. Vi har webbkunder över hela Finland.

Jag har arbetat i apoteksbranschen sedan min examen år 1981 och kom till Rauman Ensimmäinen Apteekki år 2009. Jag har hela tiden utbildat mig vid sidan om arbetet. När jag uppdaterar mina kunskaper med olika kurser ger arbetet mig mer och har mer innehåll. Vi har en mycket utbildningsvänlig atmosfär.

Min senaste större kurshelhet var utbildningen till utvärderare av läkemedelsbehandlingar, som jag blev färdig från för ungefär ett år sedan. Vi erbjuder utvärdering av läkemedelbehandlingar till privatkunder. En utvärderare av läkemedelsbehandlingar är till hjälp till exempel när flera olika läkare ordinerat receptbelagda läkemedel och inte tidigare har granskat deras interaktioner. Utbildningen till utvärderare av läkemedel är också till hjälp i kundtjänstarbetet, där folk frågar om allt möjligt mellan himmel och jord.

Jag är också apotekets ansvariga person för läkemedelssäkerhet. Det är en ny uppgift, som syftar till att gå igenom även mindre nära ögat-situationer och överväga hur man ytterligare kan minska risken för fel i framtiden. Fabriken ansvarar för att läkemedlet är av rätt slag, men vi kontrollerar allt som hänger ihop med distributionen. Till exempel kan en nära ögat-situation vara sådan att kunden nästan har fått fel medicin.

Då och då får jag omväxling i arbetsdagen när jag är biträdande sjukskötare på vårt filialapotek Otan apteekki, som ligger några kilometer bort.

Kl. 14.00 Jag arbetar med kundservice på egenvårdssidan. Varje skift innehåller en egenvårdsdel på ca en timme. Det är viktigt att det alltid finns en farmaceut som hjälper kunder på egenvårdssidan. Många människor kommer till apoteket för att skaffa exempelvis en produkt som rekommenderas av en granne eller släkting och inte nödvändigtvis är det bästa alternativet för kunden själv.

Vi strävar efter att bemöta alla kunder ens en kort stund och fråga om de behöver hjälp av en farmaceut. Vi hjälper kunden att hitta det bästa alternativet och vid behov ber vi dem kontakta en läkare. Personliga kundkontakter kräver skarpögdhet och erfarenhet för att man ska kunna närma sig en kund utan att vara påträngande. Vissa kunder vill uträtta sina ärenden i fred. När du betjänar kunder måste du alltid ge ditt bästa och därför är skiftena på egenvårdssidan ganska korta.

Kl. 14.30 När kundantalet tillfälligt minskar inventerar jag de egenvårdshyllor som är på mitt ansvar. Jag ansvarar för magnesiumprodukter, mjölksyrabakterier och vitaminer. Hyllorna måste fyllas dagligen och samtidigt kontrollerar jag om det finns produkter som håller på att gå ut.

Kl. 16.15 Jag märker att kvällsskiftets personal redan är på plats och på jobb, så jag avslutar mitt skift och går till yogasalen för att koppla av.

Armi Wlis matar in läkemedelsförpackningar i läkemedelsroboten.

Armi Wils gillar kundservice.

Armi Wlis och Sanna Salonen träffas för att diskutera utvärderingen av läkemedelsbehandlingar.

I mötet om webbapoteket deltar Birgitta Jokinen (bak), Amanda Rizvanov (sittande till vänster), Tiia Hacklin, Armi Wlis och Päivi Lehto. Att organisera hyllor hör till alla apotekares jobb. Handterminalen ger information om lagersituationen.