Info

Ristikon ratkaisu

Avainapteekit-lehden 6/2023 ristikon oikea ratkaisu

Lähetä ristikkovastaus

Jätä Avainapteekit-lehden numeron 2/2024 ristikon vastauksesi alle 15.4. mennessä.  
Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan tuotepalkinto. 

Kirjepostivastaus osoitteeseen:

Apteekit/ristikko
PL 38 
00089 Sanoma 

  Etu- ja sukunimi*

  Osoite*

  Puhelinnumero*

  Sähköposti*

  Kirjoita tähän ristikon nuolilla merkityt ratkaisusanat*:

  Ratkaisu*

  Sudokun ratkaisu

  Avainapteekit-lehden 6/2023 sudokun oikea ratkaisu

  Kilpailuiden säännöt

  Kilpailujen ja arvontojen järjestäjä

  Avainapteekit  Oy, Huopalahdentie 24 B, 00350 Helsinki

  1. Osallistumisohjeet

  Kilpailuihin ja arvontoihin voi osallistua Avainapteekit-lehden kautta tai Avainapteekkien verkkosivuilla www.avainapteekit.fi sekä Avainapteekkien Facebook-sivulta.

  Joihinkin kilpailuihin ja arvontoihin voi osallistua myös yksittäisten Avainapteekkien omilla nettisivustoilla sekä Facebook-sivuilla. Jos osallistut Facebook-kilpailuun, tutustu myös kohtaan 12.

  Lisäksi osallistumismahdollisuus on ajoittain järjestetty myös Avainapteekeissa, joissa kilpailuihin ja arvontoihin voi osallistua täyttämällä apteekista saatavan lomakkeen.

  3. Osallistumiskelpoisuus

  Kilpailuihin ja arvontoihin voi osallistua kuka tahansa kilpailun järjestämisaikana Suomessa asuva, 18 vuotta täyttänyt luonnollinen henkilö. Alle 18-vuotiaat voivat osallistua huoltajan suostumuksella. Järjestäjällä on oikeus pyynnöstä saada näyttöä suostumuksesta. Muut mahdolliset ikärajoitukset määritellään kunkin kilpailun ohjeissa.

  Arvontaan eivät voi osallistua Avainapteekit Oy:n tai muiden kilpailun, arvonnan tai kampanjan suunnitteluun tai toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijät tai työntekijöiden perheenjäsenet. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumiseen.

  Osallistujat voivat osallistua kilpailuun tai arvontaan noudattamalla kyseisestä kilpailusta annettuja nimenomaisia ohjeita, joissa määritellään tarkemmin kyseisen kilpailun päättymispäivä. Ellei ohjeista muuta ilmene, kilpailuosallistumisten on saavuttava perille Järjestäjälle kilpailun päättymispäivänä viimeistään keskiyöllä, kun osallistuminen tehdään sähköpostilla, internetin välityksellä, puhelimitse tai tekstiviestillä.

  4. Palkinnot

  Palkinnot ovat arvonnan alussa ilmoitetun mukaisia. Palkintoja ei saa siirtää kolmannelle. Palkintoja ei vaihdeta rahaksi.

  Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden antaa vaihtoehtoisia palkintoja, jos Järjestäjä ei pysty vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta seikasta johtuen antamaan ilmoitettuja palkintoja. Palkintoihin sovelletaan valmistajan/toimittajan ehtoja.

  5. Palkintojen arvonta ja toimittaminen

  Ollakseen oikeutettu palkintoon osallistujan on Järjestäjän pyynnöstä toimitettava henkilötietonsa, jotka voivat koostua nimestä, syntymäajasta, osoitteesta, puhelinnumerosta ja/tai sähköpostiosoitteesta.
  Kaikkia henkilötietoja käsitellään Järjestäjän tietosuojaperiaatteiden mukaisesti.

  Järjestäjän päätös kilpailun voittajista on lopullinen. Päätöksestä ei kirjelmöidä. Lista kilpailun voittajista on saatavissa lähettämällä postimerkillä ja osoitteella varustettu kirjekuori sekä tiedot kilpailusta Järjestäjälle 30 päivän kuluessa kyseisen kilpailun päättymispäivästä.

  6. Järjestäjällä on oikeus valita vaihtoehtoinen voittaja, jos:

  1. voittaja ei ole oikeutettu osallistumaan kilpailuun;
  2. Järjestäjä ei ole saanut yhteyttä voittajaan 24 tunnin kuluessa kilpailun päättymispäivästä, jos palkinto on saatavilla tai tulee käyttää tiettynä ajankohtana;
  3. voittaja on alle 18-vuotias eivätkä hänen vanhempansa tai huoltajansa hyväksy näitä sääntöjä tai halua lapsensa saavan palkintoa;
  4. Järjestäjä ei ole saanut vahvistusta voittajan osoitteesta ja/tai vanhempien suostumuksesta 14 päivän kuluessa pyynnöstään;
  5. Järjestäjä ei ole saanut voittajalta kaikkia vaadittuja asiakirjoja palkintoon liittyen Järjestäjän asettamaan määräaikaan mennessä;
  6. osallistumisen yhteydessä ilmoitettu ajankohta ei sovi tai käy voittajalle.

  Voittajille ilmoitetaan voitosta yleensä sähköpostitse, puhelimitse tai postitse 28 päivän kuluessa kyseisen kilpailun päättymispäivästä.

  7. Osallistumalla kilpailuun osallistujat antavat Järjestäjälle kansallisen lainsäädännön puitteissa:

  1. oikeuden käyttää, valmistaa kappaleita ja hyödyntää kaikkea osallistujan kilpailuun lähettämää luovan omaperäisen työn tuloksena syntynyttä aineistoa kaikkiin tarkoituksiin kaikissa viestintävälineissä; ja
  2. oikeuden käyttää osallistujan nimeä, häntä esittävää kuvaa ja/tai elämäkerrallista tietoa kaikissa julkaisussa tai tiedonannossa kyseisestä kilpailusta.

  Osallistujat hyväksyvät, että palkinnon saaminen saattaa edellyttää oikeuksien luovuttamista aineistoon tai kilpailuosallistumiseen sekä niihin liittyvien muiden asiakirjojen hyväksymistä.
  Jokainen osallistuja vastaa Järjestäjälle siitä, että hän on itse luonut kilpailuun jättämänsä aineiston eikä se loukkaa kenenkään immateriaalioikeutta tai muuta oikeutta.

  Osallistumalla kilpailuun, osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Osallistujilta saatetaan vaatia näiden sääntöjen kirjallista hyväksymistä ennen palkinnon luovuttamista. Kaikki näistä säännöistä syntyvät erimielisyydet ratkaistaan Suomen tuomioistuimissa soveltaen Suomen lakia.

  8. Järjestäjän vastuu

  Järjestäjä ei ole vastuussa palkintojen aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta niiden vastaanottamisen jälkeen. Järjestäjän kollektiivinen vastuu ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa järjestäjän ja kampanjan yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai jonkin palkinnon lunastamiseen tai käyttämiseen.

  Järjestäjä ei vastaa voittajalle tai muulle osallistujalle (ja/tai vieraalle) vahingosta, jonka tämä kärsii järjestäjän viivästyksestä tai velvoitteen laiminlyömisestä, joka johtuu järjestäjän kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä tai kolmannen osapuolen teosta tai laiminlyönnistä.

  Järjestäjä ei vastaa yhdellekään osallistujalle tai voittajalle (ja/tai vieraalle tai vanhemmalle/huoltajalle) kilpailusta aiheutuneesta menetyksestä tai vahingosta riippumatta siitä, miten ne ovat syntyneet (ja riippumatta siitä perustuvatko ne sopimukseen, laiminlyötiin, lakisääteiseen velvoitteeseen tai muuhun). Järjestäjän vastuuta ei kuitenkaan ole rajoitettu kuolemantapauksista tai henkilövahingosta, jotka ovat aiheutuneet Järjestäjän tai sen henkilökunnan laiminlyönneistä, tai Järjestäjän tai sen henkilökunnan petoksesta.

  9. Sääntöjen vastaiset osallistumiset

  Sääntöjen vastaiset osallistumiset hylätään. Jos järjestäjän on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai tuloksiin vaikuttamisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen.

  Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka on osoitettu väärin tai jotka ovat kadonneet, myöhästyneet tai vahingoittuneet tai jotka eivät ole saapuneet perille. Puutteellisia, epäselviä ja/tai laittomia kilpailuosallistumisia ei oteta huomioon. Järjestäjä ei vastaa viestintäverkkojen teknisistä virheistä, internet-yhteyksistä tai muista esteistä osallistua kilpailuun.

  10. Yhteystietojen käyttö

  Kilpailuun osallistuneiden nimi- ja osoitetietoja sekä sähköpostiosoitteita voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Yhteystietojen käytön tai luovutuksen voi kieltää ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen konttori@avainapteekit.fi. Arvontoihin osallistuvien yhteystietoja ei luovuteta eteenpäin.

  Arvontojen yhteydessä annetut sähköpostisosoitteet lisätään Avainapteekit Oy:n sähköpostiosoitteistoon suoramarkkinointitarkoituksia, mm. uutiskirjeen lähettämistä varten. Uutiskirjeen vastaanottaja voi milloin tahansa lopettaa uutiskirjeen tilauksen kirjeessä olevan linkin kautta.

  11. Lisätietoja rekisteriselosteesta

  Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kampanjan virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.

  Avainapteekit Oy pidättää oikeuden ehtojen sisällön muuttamiseen taantuvasti. Sisältöä muutetaan ainoastaan kampanjan hyvän toteutumisen varmistamiseksi ilman haitallista vaikutusta osallistujille.

  Lisätietoa tietojen käytöstä Avainapteekit.fin tietosuojalausekkeessa. Tutustu myös sivuston käyttöehtoihin.

  12. Facebook

  Facebook ei tue, hallinnoi eikä sponsoroi arvontaa, eikä ole vastuussa Facebookissa julkisettavien arvontojen ja kilpailujen sisällöstä tai toteutuksesta. Arvontaan osallistuja luovuttaa yhteystietonsa vain Avainapteekit Oy:n käyttöön tähän kilpailuun liittyvissä toimenpiteissä.

  13. Kilpailujen ja arvontojen toteutus:

  Avainapteekit Oy

  Käyttöehdot

  Käyttämällä Avainapteekit Oy:n (jäljempänä Avainapteekit) ylläpitämää verkkopalvelua käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja. Mikäli käyttäjä ei hyväksy käyttöehtoja kokonaisuudessaan, ei käyttäjällä ole oikeutta käyttää palvelua.

  Avainapteekkien ylläpitämän verkkopalvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Avainapteekit pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti ole tässä myönnetty.

  Verkkopalvelussa olevan sisällön tai sisällön osan kopioiminen ja jakelu, mukaan lukien rajoituksetta teksti, valokuvat, musiikki ja tietokoneohjelmat, on kielletty, ellei nimenomaisesti toisin mainita. Käyttäjällä on lupa tallentaa tietokoneelleen tai tulostaa yksityistä käyttöä varten sivuja tai otteita sivuista.

  Avainapteekit ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen käyttäjälle palvelun virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, palvelussa olevista virheistä, puutteellisuuksista, tai palvelun tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta eikä asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.

  Avainapteekit ei vastaa palvelun sisällöstä, eikä muusta palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä tai sen luotettavuudesta sekä kiistää kaikki nimenomaiset ja oletetut takuut ja vastuut. Verkkopalvelun sisällön tarkoitus on tarjota tietoa terveydestä eikä sitä pidä koskaan tulkita lääketieteelliseksi ohjeeksi tai diagnoosiksi, joka korvaisi ammattihenkilöstön antaman ohjeen.

  Avainapteekit ei vastaa palvelussa olevasta tai sivuilta linkitetystä kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta palvelusta tai materiaalista.

  Avainapteekeilla on oikeus muuttaa käyttöehtoja ja verkkopalvelua sekä estää pääsy verkkopalvelun sivuille tai lopettaa niiden ylläpito. Avainapteekit pyrkii kehittämään palvelua ja huolehtimaan sen mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. Avainapteekit ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

  Käyttäjä nimenomaisesti ymmärtää ja hyväksyy sen, että verkkopalvelun hyödyntäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Yllä oleva ei rajoita käyttäjän lakisääteisiä oikeuksia.

  Käyttäjä vastaa palvelun käytöstä sekä palveluun jättämästään tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei palvelun käyttö tai edellä mainittu materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksia tai ole käyttöehtojen ja mahdollisten erityisehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Avainapteekeille, Avainapteekkien sopimuskumppaneille, palvelun muille käyttäjille tai muille kolmansille. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Avainapteekeille tai kolmannelle aiheuttamansa vahingon.

  Lähettämällä aineistoa verkkopalveluun esimerkiksi sähköpostitse tai keskustelualueille, käyttäjä sitoutuu seuraaviin ehtoihin: Avainapteekeilla on oikeus käyttää, muokata ja julkaista lähetetty aineisto. Käyttäjän lähettäessä aineistoa Avainapteekeille, Avainapteekit voi halutessaan sitoumuksetta ja ilman korvausvelvollisuutta julkaista aineiston kokonaisuudessaan tai osan siitä ja/tai liittää lähetettyä aineistoa johonkin toiseen aineistoon tai Avainapteekkien tuotteeseen tai palveluun. Avainapteekit ei palauta materiaalia, kuten esimerkiksi kuvia tai kirjoituksia, jotka käyttäjä on pyynnöstä tai pyytämättä Avainapteekeille toimittanut.

  Käyttäjän ja Avainapteekkien suhde on luottamuksellinen. Käyttäjän Avainapteekeille antamia asiakas- tai henkilötietoja ei anneta Avainapteekkien ulkopuolelle. Tietoliikenne, jossa liikkuu luottamuksellista tietoa asiakkaan ja verkkopalvelun välillä, on suojattu SSL-yhteydellä.

  Verkkopalvelussa tapahtuvaa liikennettä seurataan kävijäseurannan avulla. Tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin Avainapteekkien verkkopalvelun kehittämiseen tai mainonnan kohdentamiseen. Kehitys- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonyymiä eli kävijöitä ei voi tunnistaa.

  Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riidat ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa.

  Tietosuojalauseke
  Lukijakysely


  https://response.questback.com/sanomaoy/szhnuyluzh