Terveys

Teksti: Marianna Salin

Lääke ja ruoka – yhdessä vai erikseen?

Jos saat ohjeen nauttia lääkkeen ruoan kanssa tai tyhjään vatsaan, on siihen aina hyvä syy.

Valtaosa lääkkeistä vaikuttaa nopeimmin, kun maha on tyhjä, mutta vain pieni osa lääk-keistä edellyttää tyhjää mahaa toimiakseen tarkoituksenmukaisesti.
”Jos lääke täytyy nauttia tyhjään vatsaan, sen voi ottaa tunnin tai kaksi edellisen aterian jälkeen ja noin tuntia ennen seuraavaa ruokailua. Näin lääke ehtii liueta ja siirtyä tyhjästä mahasta ohutsuoleen”, sanoo erikoislääkäri Toni Vänni Terveystalosta.
Tyhjässä mahalaukussa esimerkiksi ruoan rasva ei pääse hidastamaan lääkkeen imeytymistä. Vännin mukaan jotkut ruoan sisältämät aineet, kuten kal-sium ja rauta, voivat jopa estää tiettyjen lääkeainei-den imeytymistä sitomalla niitä.
”On kuitenkin lääkkeitä, jotka suorastaan vaa-tivat ruuan rasvaa tai muuta ainetta liuetakseen ja imeytyäkseen. Silloin lääke neuvotaan ottamaan ruoan kanssa. Mutta ei siihen isoa ateriaa tarvita, voileipäkin riittää.”


LASILLINEN VETTÄ TARPEEN
Yksi sääntö koskee lähes kaikkia tabletteja ja kap-seleita. Ne vaativat kyytipojaksi lasillisen vettä, jotta tabletti ei tarttuisi ruokatorveen.
”Tabletti tarvitsee vettä myös liuetakseen ma-hassa ja imeytyäkseen sen jälkeen ohutsuolessa”, Vänni toteaa.
Hän kehottaa välttämään muita juomia lääk-keenoton yhteydessä. Maidon riskinä on kalsium. Greippimehu taas voi hidastaa joidenkin lääkeai-neiden hajoamista elimistössä. Silloin lääkeainetta voi kertyä elimistöön enemmän kuin on tarkoitus ja tällöin vaikutus voi olla moninkertainen.
”Appelsiinimehu voi puolestaan varata ohut-suolessa reitin, jota pitkin tietyn lääkkeen pitäisi imeytyä, ja silloin lääkkeen vaikutus heikkenee.”


RUOKAILUSSA SELVÄT TAUOT
Vännin mukaan lääkkeiden ja ruokailun yhteenso-vittaminen on helpointa, jos tapana on pitää selvät tauot ruoka-aikojen välissä. Ongelmia voi silti tulla, jos lääke kuuluu ottaa muista syistä tiettyyn vuorokaudenaikaan.
”Jos aikataulut menevät kovin hankaliksi, kan-nattaa aina kysyä apteekista ohjeita sen sijaan, että jättäisi lääkkeen ottamatta.”

Lähteet: Erikoislääkäri Toni Vänni, Terveystalo