Terveys

Teksti: Helen Moster

Opioidit auttavat tehokkaasti kipuun

Kipulääkkeet voi jaotella tavallisiin ja voimakkaisiin. Jälkimmäisiä kutsutaan opioideiksi tai opiaateiksi, koska niillä on morfiinin kaltaisia vaikutuksia.

Voimakkaita kipulääkkeitä kutsutaan opioideiksi

Kipulääkkeet voi jaotella tavallisiin ja voimakkaisiin. Jälkimmäisiä kutsutaan opioideiksi tai opiaateiksi, koska niillä on morfiinin kaltaisia vaikutuksia.

Tavallisia kipulääkkeitä ovat tulehduskipulääkkeet sekä parasetamoli. Tulehduskipulääkkeistä yleisimpiä ovat ibuprofeeni, naprokseeni ja diklofenaakki. Ne vaikuttavat ensisijaisesti kudosvaurion aiheuttamiin tulehduksiin sammuttaen ne paikallisesti. Muita lääkkeitä vatsaystävällisempää parasetamolia käytetään myös laajalti kipuihin, mutta sillä ole tulehdusta estävää vaikutusta.

Jos tavalliset kipulääkkeet eivät riitä lievittämään kipua, valitaan voimakas kipulääke. Toisin kuin tulehduskipulääke, voimakas kipulääke ei vaikuta paikallisesti, vaan keskushermostoon.

Opiodit vaikuttavat tehokkaasti hermostoon

Voimakkaat kipulääkkeet sitoutuvat kipuradan hermosoluissa opioideja vastaanottaviin opioidireseptoreihin. Niihin sitoutuu myös elimistön itsensä tuottama opioidi, endorfiini. Opioidit jaetaan tehonsa mukaan heikkoihin, keskivahvoihin ja vahvoihin. Heikot opioidit ovat yleisimpiä. Suomessa niistä tunnetaan parhaiten kodeiini ja tramadoli. Kodeiinia käytetään yhdistelmälääkkeissä, joissa se on yhdessä joko parasetamolin tai ibuprofeenin kanssa. Kodeiini itse ei juurikaan vaikuta, mutta se muuttuu maksassa CYP2D6-entsyymin välityksellä morfiiniksi.

– CYP2D6-entsyymin aktiivisuus vaihtelee eri henkilöillä. Siksi joku reagoi kodeiiniin voimakkaammin kuin toinen, ja jotkut voivat tuntea olonsa jopa sekavaksi 
annoksen otettuaan. Vaikutuksia voi säädellä annosta 
pienentämällä, kertoo Pälkäneen Apteekin apteekkari, dosentti Mikko Unkila.

Opioideja saa käyttää vain lääkärin määräyksellä

Keskivahvat ja vahvat opioidit ovat rinnastettavissa huumelääkkeisiin. Buprenorfiini on keskivahva, puolisynteettinen, pitkävaikutteinen opioidi. Vahvoja opioideja ovat muun muassa morfiini, oksikodoni, metadoni ja fentanyyli.

Opioideja ei saa käyttää ilman lääkärin määräystä. Niiden käyttämiseen pitää myös perehtyä hyvin. Periaate on, että hoito aloitetaan pienimmällä tarvittavalla annoksella lyhimmän mahdollisen ajan verran.

– Lääkäriltä on pyydettävä lääkkeen käyttöohjeet. Häneltä voi myös kysyä, voiko annosta esimerkiksi pienentää kivun lievittyessä. Ja jos käyttö on jatkunut pitkään, ei opioidin käyttöä kannata lopettaa kerralla, Unkila muistuttaa.

Pitkään jatkuneen opioidilääkityksen yhtäkkinen lopettaminen voi paitsi tuoda kivun takaisin, myös aiheuttaa vieroitusoireita. Näitä ovat muun muassa ahdistus, levottomuus, hikoilu ja vapina. Lääkkeen ottamisen lopettaminen on toteutettava asteittain, lääkärin ohjeiden mukaan.

Opioideilla hoidetaan sekä akuutteja eli äkillisiä että kroonisia eli pitkäaikaisia kipuja. Esimerkiksi leikkauksen, palovamman tai liikenneonnettomuuden jälkeen 
opioidi voidaan antaa suoraan verenkiertoon tai lihakseen. Näin se voi poistaa kivun jopa kokonaan.

Apua myös krooniseen kipuun

Opioidit eivät yleensä ole pitkäaikaissairauksissa ensisijainen hoito, mutta ne tuovat apua myös kroonisiin, esimerkiksi nivelrikon kaltaisiin kipuihin. Lääkäri voi harkita niiden käyttöä, jos ne parantavat potilaan elämänlaatua. Syöpäkivuissa opioidit ovat hoidon perusta.

Tulehduskipulääkkeitä ja opioideja voidaan käyttää kipulääkkeinä joko yksin tai yhdistettyinä. Usein yhdistelmälääkkeillä saavutetaan tehokas lopputulos. Ibuprofeenia ja kodeiinia on yhdistetty muun muassa Ardinexissa, kodeiinia ja parasetamolia Panacodissa. Myös kipukynnystä nostava masennuslääke voidaan yhdistää opioidiin, esimerkkejä tällaisten lääkkeiden kauppanimistä ovat Triptyl, Efexor ja Cymbalta.

Tavallisin opioidien sivuvaikutus on ummetus

Opioideilla on useita sivuvaikutuksia, yleisimmät ovat ummetus ja väsymys.

– Opioidit lisäävät sileän lihaksen jännitystasoa ja aiheuttavat siten useimmissa ihmisissä ummetusta, kun suolen normaali liike estyy, Unkila kertoo.

Opioidihoidon yhteydessä onkin tavallista hoitaa myös ummetusta. Ummetukseen saattavat auttaa ruokavalioon lisätyt kuidut ja runsas nesteiden käyttö.

– Useimmiten kuidut ja neste eivät riitä avuksi, vaan tarvitaan esimerkiksi makrogolia sisältävä tuote lisäavuksi. Tärkeää on, että asiaan varaudutaan jo ennakolta, eikä ummetusta päästetä pitkittymään, jolloin sen hoitaminen on hankalaa, Unkila muistuttaa.

Sivuvaikutuksia torjuu sopiva annostus

Muita mahdollisia sivuvaikutuksia ovat muistin häiriöt, huimaus, pahoinvointi ja kutina. Joillekin potilaille opioidit aiheuttavat voimakasta hyvän olon tunnetta eli euforiaa, toisissa taas huonovointisuutta, hallusinaatioita, masennusta ja hengityksen lamaantumista.

Sivuvaikutuksiin voi vaikuttaa sopivalla annostuksella sekä huolehtimalla annostelun tasaisuudesta. Opioideja on saatavilla useina muotoina: suun kautta otettavina tai kielen alla liukenevina tabletteina, hitaasti vaikuttavina laastareina sekä nopeasti vaikuttavina nenäsuihkeina.

– Laastarit sopivat mainiosti vanhusten ja kroonikoiden hoitoon myös kotona, missä tavallisesti kotihoitaja huolehtii lääkityksestä. Niiden käyttö saattaa lisääntyä, kun kroonisten kiputilojen hoitotarve tulevaisuudessa kasvaa, apteekkari Unkila uskoo.

Käytä opioideja oikein

  • Kipua ei tarvitse sietää. Vahvatkin kipulääkkeet ovat turvallisia oikein käytettyinä.
  • Miedoilla opioideilla on kattoannos. Tietyn annoksen jälkeen lääkkeen teho ei enää lisäänny.
  • Vahva kipulääke voi haitata suorituskykyä muun muassa liikenteessä.

Lähteinä myös: Kalso: Kipu (Kliininen farmakologia ja lääkehoito, Kandidaattikustannus, 2002), Huotari: Voimakkaat kipulääkkeet eli opioidit (Terve.fi), Nykopp: Miten kodeiini toimii? (Potilaan lääkärilehti, 24.9.2014), Tulehduskipulääkkeet ja parasetamoli (Vainio, 22.1.2009, Duodecim, Terveyskirjasto.fi)

Lähteinä myös: Kalso: Kipu (Kliininen farmakologia ja lääkehoito, Kandidaattikustannus, 2002), Huotari: Voimakkaat kipulääkkeet eli opioidit (Terve.fi), Nykopp: Miten kodeiini toimii? (Potilaan lääkärilehti, 24.9.2014), Tulehduskipulääkkeet ja parasetamoli (Vainio, 22.1.2009, Duodecim, Terveyskirjasto.fi)