Terveys

Teksti: Marianna Salin
Kuva: Getty Images

Parantavatko huonekasvit sisäilmaa?

Huonekasvit vaikuttavat sisäilmaan, mutta miten? Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija
Maria Valkonen kertoo tutkimustuloksista.

PUHDISTAVATKO HUONEKASVIT ILMAA?
Tutkijat ovat havainneet laboratoriokokeissa, että kasvit voivat puhdistaa sisäilmaa poistamalla siitä pieniä määriä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Näitä VOC-yhdisteitä tulee sisäilmaan muun muassa ulkoilmasta sekä rakennus- ja sisustusmateriaaleista. Huonekasvien puhdistusteho on kuitenkin niin pieni, että ne eivät tosielämässä varsinaisesti vaikuta. Hyvä ilmanvaihto tekee saman monta kertaa nopeammin.


MILLÄ MUULLA TAVOIN HUONEKASVIT VAIKUTTAVAT SISÄILMAAN?
Keräsimme kodeista pölynäytteitä ja havaitsimme, että huonekasvit rikastavat kodin mikrobistoa. Mikro-bisto oli siis sitä monimuotoisempi, mitä enemmän kasveja kodissa oli. Yllätyimme siitä, että jo muutama kasvi sai aikaan merkittävän vaikutuksen. Vielä emme tiedä, millaiset kasvit vaikuttavat mikrobistoon eniten. Emme myöskään tiedä, mikä on mullan ja mikä kasvin vaikutusta, mutta leikkokukkia tutkimukses-samme ei ollut.


MITEN KODIN MONIMUOTOINEN MIKROBISTO VAIKUTTAA TERVEYTEEN?
Aiempien tutkimusten perusteella tiedämme, että lapsuudenkodin monimuotoinen mikrobisto voi myöhemmin suojata astmalta ja allergioilta. Tutkimukset osoittavat selvästi, että erityisesti maatiloilla asuvat lapset altistuvat mikrobistolle, joka on terveydelle hyväksi. On myös viitteitä siitä, että monipuolinen mikrobialtistus vaikuttaisi aikuis-tenkin terveyteen. Sitä ei osata vielä sanoa, mitkä mikrobit ovat varmuudella hyviksiä ja mitkä pahiksia, paitsi tietenkin infektioita aiheuttavat mikrobit. Tutkimustietoa karttuu jatkuvasti maailmanlaajuisesti.


VOISIKO HUONEKASVEISTA OLLA MUUTA HYÖTYÄ TERVEYDELLE?
Huonekasvien vaikutusta on tutkittu erityisesti psykologisesta näkökulmasta, ja tutkimustulosten mukaan kasvit vaikuttavat myönteisesti kohentamalla mielialaa ja vähentämällä stressiä. Olennaista on, että kasvi on näkyvillä – ja pelkkä kuvakin jo auttaa.

Asiantuntija Maria Valkonen on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija. Huonekasvitutkimus on tehty THL:n ja kansainvälisten kumppanei-den yhteistyönä ja julkaistu Indoor Air -tiedejulkaisussa.