Terveys

Teksti: Eeva Louko
Kuva: Mette Rönnberg

Täsmälääke 3D-tulostamalla

Tulevaisuudessa lääkkeitä voidaan tulostaa apteekissa lääketuen hoituessa virtuaali-avatarien kanssa.

3D tulostaa mitä tahansa

Kolmiulotteinen tulostus eli 3D-tulostus on yleistynyt viime vuosina myös lääketieteessä, esimerkiksi istutteiden ja proteesien valmistuksessa. Käytännössä lähes mitä tahansa voi tulostaa.

– Kolmiulotteisen tulostamisen idea on kaikessa yksinkertaisuudessaan se, että tietokoneella suunnitellaan, mitä halutaan tulostaa. Virtuaalisen mallin pohjalta digitaalinen tieto sitten siirtyy tulostimelle, joka tulostaa toivotun asian, kuvailee Åbo Akademin farmasian professori Niklas Sandler.

Sandler on kehittänyt tutkimusryhmänsä kanssa 3D-tulostusta jo kymmenkunta vuotta. Hän uskoo, että tulostus­tekniikka on yksi isoimpia tulevaisuuden trendejä lääketeollisuudessa ja että se nousee perinteisempien lääkevalmistusteknologioiden rinnalle.

– Kaikenlaisia lääkeaineita pystytään tulostamaan, ja kehitys menee koko ajan eteenpäin. Yhdysvalloissa on jo markkinoilla 3D-tulostettu epilepsialääke Spiritam, joka sai myyntiluvan vuonna 2015. Vaikka se on valmistettu lääketehtaalla, on valmistusteknologiana käytetty tulostamista, Sandler kertoo.

Apteekeissa voidaan jo nyt valmistaa lääkkeitä käsityönä. 3D-tulostamisen ansiosta apteekkien lääkevalmistus voisi automatisoitua, ehkä jo lähitulevaisuudessa.

– Tulevaisuudessa lääke, joka muutenkin valmistetaan manuaalisesti apteekissa, voitaisiin myös tulostaa reseptin pohjalta valmiiksi apteekissa tai vaikkapa asiakkaan luona, Niklas Sandler kuvailee.

Entistä räätälöidympää lääkehoitoa

Lääkkeiden 3D-tulostaminen on tarkempaa, joustavampaa ja tehokkaampaa kuin perinteinen lääkevalmistus.

– Nykyiset annoskoot eivät ole kaikkiin hoitotilanteisiin parhaita mahdollisia. Tulostamalla voidaan tehdä entistä henkilökohtaisempia tuotteita: annostelu tarkentuu ja tablettiin saadaan juuri tietty määrä haluttua lääkettä. Tämä auttaa erityisesti erityisryhmien, kuten lasten ja vanhusten lääkitysten kanssa, Sandler kuvailee.

Tulostamisen ansiosta lääkehoito tehostuu, sillä sen avulla eri lääkeaineita on mahdollista myös yhdistää eli yhdessä tabletissa voisi olla useampaa hoitoon tarvittavaa lääkeainetta. Brittitutkijat ovat jo tulostaneet onnistuneesti valmisteen, joka sisältää viittä eri lääkeainetta.
– Iso hyöty tulostamisessa on, että siinä yhdistellään diagnostiikkaa ja annostusta, mikä myös tehostaa entisestään potilaan hoitoa, Niklas Sandler kertoo.
Tulostamalla lääkeaine saadaan myös helposti liukenevaan tai muuten lääkehoitoa helpottavaan muotoon. Esimerkiksi pienimpien potilaiden hoitotilanteissa tämä voisi auttaa: dinosauruksen muotoinen tabletti on todennäköisesti hauskempi niellä kuin perinteinen tabletti.

– 3D-tulostus on myös joustavaa, koska tabletin design pystytään suunnittelemaan itse. Se luo uusia mahdollisuuksia valmistaa eri muotoisia tabletteja.

Virtuaalitodellisuus sitouttaa hoitoon

Tulostamisen lisäksi virtuaalitodellisuutta voitaisiin hyödyntää niin lääkeneuvonnassa, lääkinnän seurannassa kuin muistutuksissakin. Siitä saa myös oivallisen avun fobioiden ja kivunlievitykseen hoitoon. Virtuaalitodellisuuden avulla voisi myös kouluttaa terveysalan henkilökuntaa.

– Esimerkiksi lääkkeen ottamiseen liittyviä rutiineja voisi jo nyt toteuttaa virtuaalisesti. Tulevaisuudessa asiakas voisi myös luoda virtuaalimaailmaan oman henkilökohtaisen avatar-hahmonsa, joka tukisi lääkityksen seurannassa, Sandler visioi.

Teknologian kehittyessä virtuaalitodellisuudesta tulee todennäköisesti niin aidon oloista, ettei perinteistä ihmiskontaktia asiakaspalvelutilanteessa enää tarvita – periaatteessa.

– Empatiaa tarvitaan kuitenkin aina. Virtuaalisuutta voi asiakaskohtaamisissa hyödyntää vain, jos avatar-hahmoista saataisiin aidosti empaattisia. Mutta toki suurin osa meistä toivoo ihmiskontaktia tulevaisuudessakin, Niklas Sandler sanoo.

Tulevaisuus on jo täällä

  • Esimerkiksi HUS on aktivoitunut uuden teknologian hyödyntämisessä. Se perusti vuonna 2018 virtuaalitodellisuuslaboratorion.
  • Nurmijärvellä Seitsemän veljeksen apteekissa on tehty kokeiluja ohjelmoitavan Eero -robotin kanssa.

Lue lisää:

Te­ko­ä­ly, VR, AR ja 3D tu­le­vat lää­ke­hoi­toon

Lähde: Apteekkari-lehti