Terveys

Teksti: Leena Lukkari
Kuva: Lauri Rotko

Vanhentuneet lääkkeet

Mäntsälän Ykkösapteekin lääketeknikko Noora Vilander muistuttaa, että vanhentunutta lääkettä ei pidä koskaan käyttää.

“Joskus huomaan, että joillain asiakkailla on sellainen käsitys, ettei lääkkeiden päiväyksistä tarvitse välittää. He kertovat ottavansa vanhentunutta lääkettä jopa isomman annoksen, koska ajattelevat sillä tavalla kompensoivansa lääkkeen heiken-tynyttä tehoa. Käsitys on virheellinen ja vaarallinenkin.
Muistutuksena siis kaikille, että vanhen-tunutta lääkettä ei pidä käyttää, koska sen vaikutuksia on hyvin vaikeaa arvioida.

Kannattaa kurkata säännöllisesti omaan lääkekaappiin ja palauttaa vanhentuneet lääkkeet apteekin lääkejätekeräykseen. Lääkkeet kun eivät kuulu sekajätteeseen, eikä niitä saa huuhtoa viemäristä. Jotkin lääkkeet, kuten jodi ja elohopea, voi antaa suoraan apteekin henkilökunnalle.
Jos ottaa epähuomiossa vanhentunutta lääkettä, kannattaa kysyä lisäohjeita aptee-kista tai myrkytystietokeskuksesta.”