Terveys

Teksti: Suvi Huttunen
Kuva: iStockphoto

Vie vanhat ja tarpeettomat lääkkeet apteekkiin

Käytöstä poistetut, tarpeettomat ja vanhentuneet lääkkeet ovat ongelmajätettä. Vie lääkejäte apteekkiin, joka huolehtii sen toimittamisesta asianmukaisesti hävitettäväksi.

Lääkkeet eivät kuulu viemäriin tai roskikseen.

Kun viet lääkkeitä apteekkiin hävitettäväksi, varmista tarkemmat lajitteluohjeet paikallisesta apteekista. Ainakin elohopeakuumemittarit sekä jodia sisältävät lääkkeet on lajiteltava ehdottomasti erilleen tavallisista lääkkeistä.

Lääkkeitä ei saa laittaa wc-pönttöön tai tavallisen jätteen sekaan, sillä jäteveden puhdistusprosessit eivät pysty poistamaan kaikkia lääkejäämiä, ja ne ovat ympäristölle haitallisia ja voivat aiheuttaa myrkytyksiä. Kaikki lääkkeet, joiden ulkonäkö tai haju on muuttunut, tai jotka ovat vanhentuneet kuuluvat apteekin hävitettäviksi. Lääkekaappi kannattaakin siivota vähintään kerran vuodessa.

Näin lajittelet lääkkeet oikein

Eri paikkakuntien jätehuolto-ohjeet lääkejätteen lajittelun osalta saattavat poiketa toisistaan, varmista siksi aina tarkemmat lajitteluohjeet paikallisesta apteekista.

Tavalliset lääkkeet

Suurin osa lääkkeistä on tavallista lääkejätettä. Apteekki ei käsittele lääkejätteitä vaan laittaa ne suoraan vaarallisen jätteen hävityssäiliöön. Poista ohjeliput, pakkauskotelot ja -selosteet.

Riskijätteet

Osa jätehuoltolaitoksista haluaa muut riskijätteet (ruiskut, neulat, sytostaatit, ja rokotteet) lajiteltuna muusta lääkejätteestä erillään. Asiakas laittaa ruiskut ja neulat itse keräysastiaan. Sytostaattien ja rokotteiden on oltava selvästi alkuperäispakkauksissa selvästi merkittyinä.

Jodia sisältävät lääkkeet

Myös jodia sisältävät lääkkeet kuten Betadine- ja Iodosorb -valmisteet sekä joditabletit on lajiteltava erilleen muusta jätteestä. Tämä siksi, että jodi värjää palaessaan savukaasut ja aiheuttaa näin ongelmia lääkejätteen käsittelylaitokselle sekä alueen asukkaille.

Elohopeakuumemittarit

Elohopeaa sisältävät kuumemittarit on lajiteltava ehdottomasti erilleen, sillä jo yhden kuumemittarin sisältämä elohopea vahingoittaa koko lääke-erän, saattaa rikkoa käsittelylaitoksen suodattimet ja aiheuttaa ympäristöhaittoja.

Muut jätteet

Keittosuola- eli natriumkloridiliuos ja sokeri- eli glukoosiliuos eivät ole ongelmajätteitä, joten niitä ei tarvitse tuoda apteekkiin. Tyhjät pakkaukset lajitellaan lasi- tai paperikeräykseen tai sekajätteeseen. Myös kosmeettiset valmisteet voi laittaa sekajätteeseen.

Kemikaalijätteet

Apteekit eivät ota vastaan vanhentuneita tai tarpeettomaksi käyneitä kemikaaleja, vaan kemikaalijätteet on vietävä kunnan osoittamaan vaarallisen jätteen vastaanottopisteeseen.