Terveys

Teksti: Marianna Salin

Voiko vitamiineja syödä liikaa?

Kaikki saavat vitamiineja ruuasta ja osa myös pillereistä. Voiko vitamiiniannos kohota haitallisen korkeaksi? Terveystalon ravitsemusterapeutti Katja Nissinen vastaa.

VOIKO VITAMIINEJA SAADA LIIKAA?
Ruuasta ei voi saada liikaa vitamii-neja. Myös vitamiinilisiä voi ottaa huoletta, jos noudattaa pakkausten ohjeita eikä käytä useita rinnakkaisia valmisteita. Vitamiineja voi tulla hai-tallisia määriä vasta, jos ylittää jatku-vasti turvallisen saannin rajat, jotka on määritelty kullekin vitamiinille.

MITÄ KEHO TEKEE VITAMIINEILLE, JOITA SE EI TARVITSE?
Vesiliukoiset B- ja C-vitamiinit eivät varastoidu vaan poistuvat kehos-
ta viemäriin pian sen jälkeen, kun elimistö on ottanut tarvitsemansa määrän käyttöön. Siksi näitä vitamii-neja tarvitaan ruuasta päivittäin. A-, D-, E- ja K-vitamiinit ovat puoles-taan rasvaliukoisia. Ne varastoituvat muun muassa maksaan ja rasvaku-dokseen ja voivat vaikuttaa hyvinkin pitkään. Siksi esimerkiksi viikon D-vitamiiniannoksen voi ottaa kerralla sen sijaan, että jakaisi sen jokaiselle päivälle.

MITÄ HAITTAA VOI OLLA VITAMIINIEN LIIKAKÄYTÖSTÄ?
Rasvaliukoisten vitamiinien, eri-tyisesti A- ja D-vitamiinien jatkuva liikakäyttö voi aiheuttaa monen-laisia vakaviakin myrkytysoireita. Vesiliukoisten B- ja C-vitamiinien suuriakin käyttömääriä pidetään tur-vallisena. Ei kuitenkaan tiedetä, mitä minkäkin vitamiinin vuosikymme-niä jatkuva liikakäyttö aiheuttaa.

MITEN VOI VARMISTAA ITSELLEEN SOPIVAN KÄYTTÖMÄÄRÄN?
Osa epäilee, että D-vitamiinin suo-siteltu vuorokausiannos ei itselle riitä ja nostaa annoksensa monin-kertaiseksi, jopa turvallisena pidetyn saantimäärän ylärajalle tai sen yli.Tällaisessa tilanteessa kannattaisi pikemminkin mittauttaa veren D-vi-tamiinipitoisuus.

KUMPI ON PAHEMPI: VITAMIINIPUUTOKSEN VAI LIIKAKÄYTÖN RISKI?
Välttääkseen vitamiinien puutosta ei tarvitse ottaa liikakäytön riskiä. Noin viidesosa suomalaisista saa liian vähän vitamiineja siksi, että heidän ruokavaliossaan on niukasti kasviksia ja täysjyväviljaa. He hyö-tyisivät ruokavalion muutoksesta tai vitamiinilisistä ilman minkäänlaista liikakäytön riskiä.
Asiantuntija: Ravitsemusterapeutti Katja Nissinen, Terveystalo

Asiantuntija: Ravitsemusterapeutti Katja Nissinen, Terveystalo