Terveys

Teksti: Kalevi Rantanen

Uuden oppiminen

Koulut ovat alkaneet ja on taas aika oppia uutta.
Oppimista edistävät usko omiin kykyihin sekä oppimistavoitteen selkeä määrittely.

Ymmärrä ensin, mitä haluat oppia
Opetustapa, jossa opettaja antaa ensin kotitehtävän ja luennoi sitten, tuo tuloksia, jos opiskelijat saavat hyvät ohjeet. Muodikkaan opetusmenetelmän toimivuutta testasi Itä-Suomen yliopiston erityispedagogiikan professori Erkko Sointu työryhmineen.

Käsityöt ja kielet sopivat yhteen
Mekaanisten työkalujen käyttö auttaa äidinkielen oppimisessa. Lauseiden rakentelu vahvistaa käden taitoja. Ranskalaisen INSERM-tutkimuslaitoksen neurotieteilijä Claudio Brozzolin ryhmä osoitti magneettikuvauksilla yhteyden kielellisten ja motoristen kykyjen välillä.

Odotukset vaikuttavat oppimiseen
Espanjalaisen Pablo de Olavide -yliopiston kasva-tustieteilijä David Cobos- Sanchizin ryhmä on tut-kinut Pygmalion- ilmiötä eli odotusten vaikutusta oppimistuloksiin. Ihmi-set huonontavat usein tuloksiaan aliarvioimalla itseään. Ilmiö tunnetaan hyvin koululaisilla, mutta nyt tutkijoita kiinnosti 45–64-vuotiaiden aikuis-ten ryhmä. 65 prosenttia joukosta vastasi olevansa kyvytön tunnistamaan menestyksen mahdolli-suutta, siis aliarvioi omia voimiaan. Realistiset odotukset vähentävät alisuoriutumista. Antiikin tarussa Venus-jumalatar palkitsi kuvanveistäjä Pygmalionin muuttamalla tämän tekemän veistok-sen eläväksi.

Lisää artikkeleita